Kontakt

Adres siedziby
Agencja Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami
LOKATA
ul. Studzienna 12/14 pok 30-31, 88-100 Inowrocław

Tel./fax:
(52) 353 23 80
602 148 055 – pośrednik obrotu nieruchomościami

e-mail: lokata96@wp.pl