• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
O nas

O nas

Agencja Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami LOKATA działa na rynku od 1996 r. Zajmuje się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Właściciel Marek Pietrasik jest prawnikiem, posiada licencje państwowe, tytuł doradcy rynku nieruchomości oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zatrudnia wykształconą i doświadczoną kadrę pracowników. Korzystanie z naszych usług daje gwarancję bezpieczeństwa i fachowej obsługi prawnej, na każdym etapie załatwiania sprawy. Obowiązek informacyjny: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami LOKATA w Inowrocławiu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Agencję LOKATA może być wykonywane wyłącznie w celu realizacji umowy, której stronami są Pani/Pan i Agencja Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami LOKATA lub ich przetwarzanie jest związane z administrowaniem nieruchomościami stosownie do przepisów Ustawy o własności lokali. Pani/Pana dane przechowywane będą w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oto część naszego zespołu

Marek Pietrasik
Marek Pietrasik
Właściciel
Agata Wasilewska
Agata Wasilewska
Avatar
Kamila Stasiak

Licencje i certyfikaty

Marek Pietrasik posiada licencję państwową pośrednika w obrocie nieruchomościami uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Posiada także licencję zarządcy nieruchomości i tytuł doradcy rynku nieruchomości.

Masz nieruchomość i chcesz sprzedać, zgłoś do nas a my zapewnimy Tobie fachową i profesjonalną obsługę. Największe doświadczenie najniższe wynagrodzenie